تربیت دختران

مطالب دیگر:
🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان چالوس (واقع در استان مازندران)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قائم شهر (واقع در استان مازندران)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نکا (واقع در استان مازندران)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نور (واقع در استان مازندران)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نوشهر (واقع در استان مازندران)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان رامسر (واقع در استان مازندران)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ساری (واقع در استان مازندران)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سوادکوه (واقع در استان مازندران)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تنکابن (واقع در استان مازندران)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بردسکن (واقع در استان خراسان رضوی)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فریمان (واقع در استان خراسان رضوی)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فردوس (واقع در استان خراسان رضوی)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قوچان (واقع در استان خراسان رضوی)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان گناباد (واقع در استان خراسان رضوی)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کاشمر (واقع در استان خراسان رضوی)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خواف (واقع در استان خراسان رضوی)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خلیل آباد (واقع در استان خراسان رضوی)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مشهد (واقع در استان خراسان رضوی)🔑نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نیشابور (واقع در استان خراسان رضوی)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه قسمتی از متن word (..DOC) : ‏بسم الله الرحمن الرحيم‏موضوع تحقيق:‏چكيده اي از تربيت دختران ‏ ‏فهرست‏عناوين صفحه‏مقدمه 1‏ارزش دخترا|36118799|odu
در حال حاظر شما فایل با عنوان تربیت دختران را دنبال می کنید .لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه قسمتی از متن word (..DOC) : ‏بسم الله الرحمن الرحيم‏موضوع تحقيق:‏چكيده اي از تربيت دختران ‏ ‏فهرست‏عناوين صفحه‏مقدمه 1‏ارزش دختران از ديدگاه اسلام 1‏ضرورت و اهميت تربيت دختران 2 ‏اصولي در تربيت دختران 3‏تربيت در جنبه پرورش 4‏نياز به محبت 4‏آگاه كردن به اهميت و عظمت خود 5‏نقش مادر در محبت و نوازش 6‏كار پدر در تربيت 6‏نتيجه گيري و گزارش 7‏مقدمه تربيت دختران و پيش داوري ها :‏در سميناري كه از طرف فدراسيون بين المللي آموزش اوليا از 27 تا 29 اسفند ماه سال 1365 سيوژ فرانسه تشكيل شد موضوع بحث از دختر بچه تا بانو بود . تبادل نظر بين اعضا شركت كننده در اين سمينار راجع به اين امر بود كه به عقيده آنها نقش اجتماعي زن به گونه اي است كه او همه گاه نمي تواند با همتاي مرد خو د واقعا برابر باشد .‏ـنها معتقد بودند كه تبعيض بين زن و مرد تحت اشكال گوناگون و به درجات متفاوت در همه فرهنگهاست پيشداوري هاي موجود در مورد زن حل مسئله تبعيض و عدم تساوي را پيچيده تر و دشوار تر مي سازد . نظرشان اين بود كه رعايت حقوق زن و مرد با توجه به تفاوت جنس نبايد تابعيت يكي از طرفين به ديگري منجر شود. ‏((ارزش دختر از ديدگاه اسلام)) ‏اسلام بيش از همة مكاتب و فلسفه ها دربارة زن نظر داده و از او حمايت كرده است. اين مساله صرف ادعا نيست نگاهي در منابع اسلامي و در مباحث مربوط به زنان بحث ما را ثابت مي كند. ذكر اين نكته ضروري است كه اسلام در عنايتي كه نسبت به دختران و اصولا طبقه مونث روا داشته است. نخواسته كه به حساب گروهي را بالا ببرد و يا بيحساب گروهي ديگر را پايين آورد. اين عنايت به خاطر اهميت وجود آن ها و نقشي است كه آنان در پرورش و هدايت نسل ايفا مي كنند. اين خطاست كه برخي گفته اند اسلام دين مردان است. اولا اسلام دين انسان هاست ودر آن زن و مرد مطرح نيست و ثانيا اگر از لحاظ عنايت و توجه به طبقه اي بخواهيم آن را ببنديم بايد بگوئيم كه كفه ترازو ، عنايت در جنبة زنان سنگين تر است. اين است كه در مواردي ستمهايي از مردان دربارة آن ها وجود دارد جاي انكار نيست ولي ماده مي گوئيم . نه تنها اسلام امر به ستم نكرده بلكه در صورت حاكميت و قدرت شديدا از آن جلوگيري مي كند و عملكرد اميرالمومنين علي (ع) دربارة مردي كه همسر خود را تهديد به مرگ كرده بود و امام مرد تجاوز را با همان عكس العمل سر جاي خود نشان ، خود دليل و گواه اين مدعاست . پيشراروهايي كه دربارة زبان مي شود اغلب ناشي از خود آنان و بعلت عدم اتكاي به نفس ، ضعف در پندار و قري نگذاشتن به فعاليت و شخصيت خويش است. . گرنه اسلام نمي خواهد كه زن فردي ذليل و مرد مشابه او برخوردار از ميان امتياز و حقوقي انساني مي باشد. ‏ضرورت و اهميت تربيت دختران ‏اصولا مساله تربيت بايد مبدا همه انديشه ها و تفكرات كساني باشد كه خواستار ايجاد تحولات مثبت در جامعه و طالب خير و صلاح هستند. نقش سازنده و اساسي آن در حيات فرد و جامعه سبب آن شده است كه تربيت به عنوان حقي جهت همة انسانها مطرح باشد و از آغاز حيات تا پايان عمر تداوم يابد.